top of page

Yoga and mindful living

צעירות לנצח

  גם אם לא נרצה המדע כבר יודע שאנחנו בשינוי מתמיד, פיזית ומנטלית. לפעמים השינויים האלו קטנטנים עד שקשה להבחין בהם עד שהם מצטברים בהדרגה לשינוי אחד גדול שלא תמיד טוב לנו ואז התיק גם קשה יותר. לדוגמא: ביצועים אטלטיים. הגוף כל הזמן משתנה. הגוף שלנו מורכב גם מחומרים שמשפיעים על המצב הנפשי. לכן כשהפיזיות משתנה משתנה

גם הרגש. בנוסף לשינויים המתחוללים בתוכנו ג

כשעצוב לי 

כשאני כועסת הפנים שלי מתכרכמים

 

bottom of page